Tur med historisk sus på Grønliåsen

1.mai tok vi en tur på Grønliåsen som strekker seg fra Hauketo til Oppegård. Vi fulgte Oldtidsveien og gikk sørover til Tårnåsen i Oppegård. Oldtidsveien er fredet, langs veien ligger det gravrøyser fra 500-1000 tallet og et Kongsbord.

Det er ikke ofte en kjentmannsjeger merker historiens vingesus så sterkt som på turen over den vakre Grønliåsen. For her har det gått folk før oss, i tusen år og vel så det. Den godt bevarte oldtidsveien er bare en liten stump av det som i sin tid var den viktigste ferdselsåren sørover fra husklyngen innerst i Viken over Ekeberg …..” les mer her.

Tilbake tok vi den gamle Kongeveien langs vestsiden av åsen som stort sett har sitt opprinnelige utseende. Kongeveien var Oslos første offentlige vei fra sør, anlagt i 1630-årene. Mosseveien overtok som hovedvei i 1860-årene.

Klikk på bildene for å se de større

«Oltidsveien over Grønliåsen var ridevei og sti fra vikingtid og middelalder, bevart helt inntakt like til i dag. Det var lovbestemt at veien skulle være bred nok til at 2 ryttere kunne passere hverandre, en bestemmelse som ga grunneierne fra 11-1200 tallet betydelige plikter knyttet til vedlikehold av veien. Veibredden ble kontrollert ved at en rytter med et tverrlagt spyd på 8 alen (rundt 5 meter) skulle kunne ri midt etter veien uten å hekte spydet fast i vegetasjonen.»

Navnet Grønliåsen oppsto trolig etter en brann i åsen tidlig på 1800-tallet. Etter brannen kom det opp mye frisk og grønn gjenvekst av gras og løvskog.

This entry was posted in Marka, Nye innlegg and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.