Til Krokskogen, eventyrenes rike

Kleivstua

Kleivstua var seter, men ble skysstasjon i 1807. Etter den bratte turen opp Krokkleiva var det godt å få hvile.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.