Til Krokskogen, eventyrenes rike

Den bergenske kongevei

Fra Bruløkkene tar vi Eventyrveien, eller den Bergenske kongeveien, videre til Kleivstua.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.