Til Krokskogen, eventyrenes rike

Bruløkkene

Bruløkkene, siste sted før retur til Kleivstua. Bruløkkene hadde fastboende til 1964, et ektepar med 13 barn.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.