Til Krokskogen, eventyrenes rike

Øskjevall setra

Øskjevallseter, største setra på Krokskogen. Setringen sluttet i 1952, nå står den og forfaller. I høsttåke er setra direkte skummel, sies det.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.