Til Krokskogen, eventyrenes rike

Elgens rike

Det er ro i de dype skoger. Eventyrenes rike kunne like gjerne kalles elgenes rike. Ferske spor av elgens klover finnes overalt i den fuktige skogsbunnen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.