Til Krokskogen, eventyrenes rike

Retthella seter

Retthell seter. Hole historielag arrangerer sommernattsopplevelser på setra, helt i Moes ånd fra En sommernatt på Krokskogen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.