Storøyodden på Fornebu

Storøyodden stranda

Storøyodden stranda med kiosk og sanitærhus i bygget på bildet. Om høsten er det ekstra god plass.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.