Storøyodden på Fornebu

Koksabukta

Men først kom vi til Koksabukta, som forrige bilde viste. Til høyre på bildet ser vi Storøyodden strekke seg utover i fjorden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.