Siste dag i 2017 gikk vi på tur

Isklatrer

På innsiden av Båntjern går det en smal sti. Så der er det plass til flere.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.