Østensjøvannet

Grusvei og sti

Noen steder kan man også velge å gå på sti istedenfor grusveien.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.