Østensjøvannet

Å gå tur ved Østensjøvannet er å vandre blant fugler og historie. Området er mest kjent som et stort fuglereservat, og er man interessert i fugleliv er virkelig dette et område å legge turen til. Men det er også andre interessante sider ved Østensjø. For de historieinteresserte er det spor av Oldtidsveien der, det vil si rester av en hovedvei inn til Oslo i Jern- og Middelalderen. Veien er merket og fredet av Byantikvaren. Langs veien ligger det flere gravhauger. Er man ikke å være interessert i hverken fugler eller eldgamle veier, er uansett Østensjøvannet et nydelig turområde.

Klikk på bildene for å se dem større

This entry was posted in Nye innlegg, Oslo øst and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.