Østensjøvannet – naturreservatet midt i Oslo

1.desember tok vi turen rundt Østensjøvannet. Turveien er 5 km lang og veldig populær. Vil du gå lenger kan du gå under Østensjøveien og ta med området rundt Klopptjern. Da blir turen ca 7 km. Enda litt lenger blir det hvis du starter ved Skullerud. Det er gangvei fra Skullerudstua til Østensjøvannet. Til Skullerud kan du ta T-bane og buss, eller bil. Det er en veldig stor parkeringsplass ved Skullerudstua. Mer informasjon om Østensjøvannet nedenfor bildene.

Klikk på bildene for å se de større

Østensjøvannet ligger midt i bydelen Østensjø og er 1,8 kilometer langt. Vannet er en av Norges rikeste innsjøer når det gjelder vann- og sumpvegetasjon med mer enn 400 plantearter. Planterikdommen og smådyrene som lever i vannet danner grunnlaget for det rike fuglelivet. Det er observert 221 fuglearter i reservatet, hvorav rundt 40-50 arter hekker årlig. Det er også registrert 8 arter med flaggermus, 1 835 insektarter, 4 arter med amfibier, 12 sneglearter og 3 iglearter ved vannet.

Østensjøvannets Venner fikk vannet vernet som naturreservat 2. oktober 1992. Innenfor verneområdet, som også gjelder store deler av turveinettet, er det båndtvang for hund, forbud mot ferdsel med båt, fiskeforbud i den isfrie perioden, samt forbud mot å gjøre opp ild. Østensjø er med i oversikten over Norske naturperler.

This entry was posted in Nye innlegg, Oslo øst and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.