Norden

Jeg forbinder Norden med den skandinaviske halvøyen og Danmark, men området er mye større som du vil se av informasjonen under. Jeg har reist med hundene i bobil gjennom Sverige. Noen ganger har jeg også tatt med hundene på «Harrytur». Å ta med hundene på slike turer går helt fint hvis du drar om Svinesund. Langs svenskekysten finnes det mange øyer der det er nydelig å vandre med hund, etterpå kan en handle.

 

220px-Location_Nordic_Council.svg

Informasjon om Norden

Norden er betegnelsen på de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark samt de ikke-skandinaviske landene Finland og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden.

Comments are closed.