Mylla – Bislingen – Gjerdingen …..

Trafikk

Fra Gjerdingen følger vi grusveien inn i Kalvedalen. Flere biler passerer. Lunner almenning har egne regler for ferdsel i marka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.