Langs Mærradalsbekken

fra Bogstad til Radiumhospitalet er en spennende tur der du vil oppleve både urskog og frodige gressletter. Fra Bogstad synlig bekk i frodig, liten skog, dernest lukket bekkeløp gjennom store grøntområder i Røahagen – et nydelig turmål i seg selv, før åpen bekk gjennom frodige Mærradalen, som skal ha en tetthet av fugl på høyde med tropiske regnskoger.

Ønsker du en lenger tur kan du ta en avstikker fra Mærradalsbekken og gå inn i Husebyskogen. Husebyskogen, det store friluftsområdet der USA bygger ambassade, er et helt turområde i seg selv.

Naturvernforbundet om Mærradalen, Miljøbyetaten om Mærradalen.

Klikk på bildene for å se de større
This entry was posted in Nye innlegg, Oslo vest and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.