Madickens hus på Fiskåtangen

Mange hus

Det er hovedhus, låve, uthus, dukkehus og enda flere hus på eiendommen. Dette viser jeg på grunn av sivet utenfor.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.