Madickens hus på Fiskåtangen

Sjøen

Fra Myren gård har du tilgang til sjøen også. Her er en brygge, men det finnes også bergknatter hvor en kan slå seg ned.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.