Losby Gods i Winter Wonder Land

Skogen

Skogen på det tidligere Godset er familieeid, og utgjør 44 000 mål. Skogsdriften var i full gang.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.