Losby Gods i Winter Wonder Land

Losby dalen sett mot øst

Losby Gods lå isolert fra omgivelsene ved at bare en vei førte inn dit, det gjorde at mye forble ved det gamle i godset tid.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.