Losby Gods i Winter Wonder Land

Golfbanen

Etterhvert ble driften umoderne. Hovedhuset med innmarken ble solgt i 1985. Innmarken ble omgjort til golfbane.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.