Langtur på Bygdøy

Vindelsker

Vindelskere er alltid på ferde når vi andre trekker jakken tettere inn mot kroppen og gleder oss til å komme i hus.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.