Langtur på Bygdøy

Hengsengen

Hengsengen var boliger, er boliger og skal fortsette å være boliger. Men stedet er gammelt og nedslitt og skal renoveres.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.