Langtur på Bygdøy

Kart nederst i gangveien

Oversiktskart over friområdene på Bygdøy henger ved starten av veien mot Hengsengen. Kartet henger feil vei merkelig nok, allikevel kan man få en fin oversikt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.