Langtur på Bygdøy

Inngjerdet

Hovedhuset er inngjerdet og passes på av Kongens garde. Denne gamle alléen til hovedhuset brukes ikke mye lenger.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.