Langtur på Bygdøy

Hengsengen, kjøpt av Oscar II i 1883

Vi kan takke Kong Oscar II av Sverige-Norge for at vi kan ferdes fritt på kryss og tvers ute på Bygdøy. I 1883 kjøpte han Hengsengen for å anlegge Folkepark.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.