Langtur på Bygdøy

Kyr

I sommersesongen ser man ofte dyr beite i havnehagene. Det kan være kuer, kalver, sauer og hester. Det gir en ekstra ro og fred å vandre blant beitende dyr.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.