Langtur på Bygdøy

Gartneriet

På plassen til det gamle Orangeriet er et Gartneri bygget opp. I kaféen serveres det mat basert på egen og Kongsgårdens produksjon. Her kan man også få vite mer om Orangeriet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.