Langtur på Bygdøy

Brygga ved Oscarshall

Nedenfor Oscarshall slott er det en brygge som jeg selv faktisk har benyttet, en gang Operaen hadde forestilling på slottet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.