Langtur på Bygdøy

Stier på kryss og tvers

Men man trenger slett ikke å gå til Oscarshall. Det er utallige stier på kryss og tvers, fra Bygdø Kyststi, som raskt tar en vekk fra fjorden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.