Inntrykk fra daglige turer

Angrep

Selv er måkene aggressivt beskyttende når de har avkom og truer forbipasserende med stupdykk mot hodene deres.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.