Inntrykk fra daglige turer

Macho

Vanligvis er opplevelsene på de daglige turene ganske så like. Men det synes kanskje ikke Macho, for han er like ivrig og entusiastisk hver dag.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.