Inntrykk fra daglige turer

Måke

For rundt omkring sitter store måker som prøver å få en kjøttbit.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.