Inntrykk fra daglige turer

Andemor

Passe på avkommet gjør også andemor- og far, men de er ikke så imponerende.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.