Elva

Mandal ligger på begge sider av elvebredden ved utløpet av elven Marna. Marna er en kjent lakseelv.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.