Sti

Terrenget varierte og med det stiene. Noen stier gikk over hvitskurte berg, ….

Bookmark the permalink.

Comments are closed.