Trapp

I den bratte bergveggen fra Ravnedalen går det trapp til Ravneheia. Mange benytter seg av denne trappen, men …

Bookmark the permalink.

Comments are closed.