Nøkkerose

I mange av vannene var det nøkkeroser, også i Øygardstjernet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.