Demning

over demningen ved Fiskåvannet, fra Øyliheia til Sletteheia. Demningen ble anlagt for å hindre flom, den brukes av turgåere som vil ta korteste vei opp eller ned Øyliheia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.