Bebyggelse

Et vanlig syn, boligområder som ligger høyt over vannene. Her ved Fiskåvannet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.