Amaldus Nielsen

Amaldus Nielsen, kallt kystens maler. Han var Norges første naturalistiske friluftsmaler, dvs. han malte bildene ferdig ute ved motivet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.