Høsttakkefest på Bygdøy

Parkering

Men kommer en langveisfra går det fint å bruke bil, det er god parkeringsplass ved gartneriet. Buss er også en mulighet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.