Høsttakkefest på Bygdøy

Dekorasjon

Og får se noens kreative fantasi utfolde seg. Alltid er det noe nytt!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.