Hamar ved Mjøsas bredd

Målestein

Denne steinen viser vannstanden eller flomhøyden i ulike år. Helt nifst er det å tanke på hvor høyt vannet har stått og kan stå.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.