Fuglelivet ved Smestaddammen

Stillister

Som to stillister. Plutselig en dag var det ett par av dem ved dammen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.