Frysja – Maridalsvannet

Mono kultur

Tilgangen til vannet skal begrenses helt med inngjerding. Men allerede nå begrenses utsynet og tilgangen til sjøen på østsiden av denne gransperringen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.