Fra Filosofgangen til Melkemyra

Auglandstjernet

Forbi Grimsvannet og hjemover tok vi denne overgangen ved Auglandstjernet. Gangbroen er veldig lang, kanskje 100 meter?

Bookmark the permalink.

Comments are closed.