Fra Damtjern til Ringkollen

De mest populære utfartsstedene på Krokskogen er Kleivstua, Damtjern og Ringkollen. Nå har vi vært på alle tre. Noen ganger tar vi turer og kommer tilfeldigvis over noe interessant, andre ganger bestemmer vi oss til å dra et sted nettopp fordi det er noe av interesse der. Det siste var tilfellet på denne turen. Først og fremst ville vi se kjerraten, et system for å frakte tømmer opp en åsside, dernest nyte utsikten i alle himmelretninger fra Ringkollen.

Ved Åsatangen innerst i Steinsfjorden tok vi veien opp til Damtjern. Langs denne veien ligger Kjerratmuseet som drives av en privat forening. Støtteforeningen har restaurert deler av kjerraten.

Oppe ved Damtjern er det gode parkeringsmuligheter, og blåmerkede stier innover på Krokskogen og til Nordmarka. Men vi skulle først til Storflåtan der det er rester etter «tolvern», det siste vannhjulet i kjerraten. Fra Vassendvika ved Storflåtan tok vi blåmerket sti til Ringkollen. Informasjon om Kjerraten, Damtjern og Ringkollen nedenfor bildene. 

Klikk på bildene for å se de større

Kjerraten ble anlagt i 1807 av Peder Anker på Bogstad. Han ville frakte tømmer fra Steinsfjorden opp til Damtjern og Storflåtan på Krokskogen for videre fløtning ned Sørkedalsvassdraget til Bogstadvannet, alt for å unngå tømmertollen i Drammensvassdraget. Anker brukte 3 år og 33 000 riksdaler på å bygge Kjerraten, det sinnrike fraktsystemet. Tømmeret ble trukket 400 meter opp av 12 vannhjul plassert etter hverandre over en strekning på 4 km. 240 tømmerstokker greide kjerraten i døgnet. Bare i vårflommen og om høsten var det nok vann til at kjerraten kunne gå for fullt.

Damtjernet gir energi til Åsa kraftverk. Damtjern varmestue drives av skigruppa i Norderhov (NUIL), nettsiden viser når varmestua er åpen og mange andre aktiviteter i Damtjern området.

Ringkollen er et populært utfartssted både sommer og vinter. Ringkollstua, Ringkollen skisenter, et hoppanlegg, et lite sportskapell og en stor parkeringsplass ligger ved foten av Ringkollen. Ringkollen ligger så høyt at det er stabile snøforhold der om vinteren. Skiløype mellom Damtjern og Ringkollen

This entry was posted in Buskerud, Marka, Nye innlegg and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.