Fiskevollbukta i juni

Ny brygge

En ny brygge er blitt laget ute på skjæret.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.