Drøbak

Byen ligger på østsiden av Drøbaksundet i Oslofjorden, midtveis mellom Oslo og Moss. Oslofjorden er på det smaleste i Drøbaksundet, og når det er strenge vintre kan fjorden fryse igjen fra Drøbak til Oslo.

Drøbak (av «drøye bakker») er kjent både som badeby og nisselandsby, og har mye turisme. Byen har mange gamle, pittoreske hus. Mange av dem er påbyggede stuebygninger fra sent 1600-tallet. Det er mange kunstgallerier, småbutikker og utstillinger i Drøbak. Byen har også julenissens postkontor og Avistegnernes hus.

Klikk på bildene for å se større utgaver

I en brosjyre om Drøbak kirke, av førsteantikvar Bernt C. Lange, gies det følgende beskrivelse av kirken: «Går vi inn i kirken gjennom hovedøren, er modellen av et gammelt orlogsfartøy det første som faller en i øynene. Den henger like under orgelgalleriet og blir kalt «Noas Ark». Likesom Noa og hans familie ble reddet fra Syndfloden i «Arken», er kirken menighetens tilfluksted. Menighetens oppholdsrom i kirken kalles «skipet». Vår Frelsers kirke er en barokkkirke i tre, innviet 1776.

This entry was posted in Akershus, Nye innlegg and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.